Hungarian Conference on Educational Research HuCER 2023 Szombathely, 2023.05.26. – előadás és poszterbemutató

2022 májusában meghívást kaptunk a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének Konferenciájára, ahol induló projektünket, céljainkat mutattuk be.

A 2023-as május 26-27-i konferencia témája “Az oktatás határdimenziói”.
Erre két alkalmat is megragadtunk:

Egy 20 perces előadás keretében általánosan mutathattuk be a projekt menetét, a megvalósuló tartalmakat. Az alábbi kisfilmünk erről szól:

Hungarian Conference of Educational Research HuCER 2023 Szombathely, 2023.05.26.

Az elmúlt egy év folyamatos határkeresésről és határátlépésről szólt mind fizikai, mind pedagógiai, mind átvitt értelemben. A brassói Áprily Lajos Főgimnázium 12 pedagógusa az Interrégió Fórum Egyesület trénereitől megismerte a TANLET tartalomfejlesztő applikációt, majd online konzultációk során elsajátította annak használatát.

Az Áprily Lajos Főgimnázium tanárai a Cifra Palota Egyesület képviselőivel 4 személyes találkozó során olyan élménypedagógiai tréningen vettek részt, melyek során fókuszba kerültek egyéni határaik. Több esetben azok meghaladására is volt példa. Saját megéléseik révén megalapozták azt az új szempontú gyermekre tekintést, ahol kiemelt a jelentősége az ítélkezés nélküli megfigyelésnek, a tanulási stílusoknak, a pozitív pedagógiának és pozitív hiba kultúrának. Ezekkel párhuzamosan a sok helyzetgyakorlat révén a tantárgyközi kapcsolatok egyre mélyebb rétegei tárultak fel a pedagógusok előtt. A projektben résztvevők közötti szakmai kapcsolatok is mélyültek.

A pedagógusok a napi gyakorlatba időszakosan beépítették a blended oktatást. Az iskola ZÖLD HETE kapcsán az élménypedagógiai tréningek mozzanatait is megélhették a gyerekek. A pedagógusok rendszeres reflektív kérdőíves önreflexiója mellett a projekt 3 fázisában készült kérdőív a pedagógusok és diákok rezilienciáját, szociális kapcsolatait, digitális kompetenciáját, és mindezek változásait vizsgálta.

Ez a határon átívelő projekt a romániai magyar közösség és a magyarországi
trénerek közös tapasztalatszerzése volt.

Hungarian Conference on Educational Research HuCER 2023 Szombathely, 2023.05.26. „Úton a blended rendszerű oktatás felé, online-offline jó gyakorlatok 2021-2-HU01-KA210 -SCH-000051342”

Második alkalomként a konferencián “Megélés és Megértés” címmel poszterbemutató keretében a pedagógusok konkrét élményeit, visszajelzéseit foglaltuk össze:

A projekt során a határok csak látszólag vonódtak meg, miközben a pedagógusok egy tartalomfejlesztő applikáció használatát sajátították el, és párhuzamosan élménypedagógiai tréningeken a tanulási folyamtokra tekintettek új nézőpontokból. Valójában a két tréning párhuzamos megélése a két terület határainak elmosódását és ezáltal egy nagyon szerencsés együtt hatást eredményezett. Az élethosszig tartó tanulás a poroszos neveltetés generációtól olyan új attitűdöket igényelt, amely rengeteg határátlépést feltételez. Ebben a projektben az élménypedagógia révén nyitottá váltak a pedagógusok a gyermekre történő újfajta rátekintésre: ítélkezés nélküli, pozitív pedagógiai szempontokkal, a tanulás folyamatának KOLB szerinti újragondolásával, a tanulni tanulás, pozitív hibakultúra jelentőségének megélésével. Az eltérő digitális kompetenciájuk révén a pedagógusok eltérő ritmusban, eltérő motivációval és eltérő hatékonysággal ismerkedtek meg a tartalomfejlesztéssel, ami több alkalommal is párhuzamba került az osztálytermi tanítási folyamatokkal. Poszterbemutatónk ezt a különös, egymást erősítő hatást szándékozik kiemelten bemutatni.

Megélés és Megértés poszter

Cimkék: