Rólunk

Egy vetéssor az előbújó kis hajtásokkal.

A Cifra Palota Közhasznú Egyesület célja a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése. Szemléletformálás a felnövekvő nemzedék nevelése, oktatása során.

Küldetésünknek tekintjük az alternatív pedagógiák (finn modell, Waldorf-pedagógia, farm-alapú nevelés) Dél-Alföldi régióban történő  adaptálásával a pedagógia megújítását. 

Fontosnak tartjuk a kor igényeihez igazodó, jól-létet megalapozó életmódminta közvetítését. 

Az életminőséget és életesélyt javító szemléletformálás valósulhat meg  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok szervezése révén a gyermek-, ifjúsági és felnőttcsoportok részvételével.

Kiemelten fontos a civil önszerveződések segítése, ehhez saját tapasztalatokon alapuló tudásunkkal járulunk hozzá (organikus szerveződés).